De macht op de Wallen

In een reactie op mijn oproep in Het Parool aan PvdA-bestuurders om namen te noemen van de door hen veronderstelde maffiafiguren op de Wallen en te duiden welke panden zij bezitten, wijst gemeenteraadslid Frank de Wolf (PvdA) in zijn ingezonden brief van 7 december naar enkele Turkse pooiers die zijn veroordeeld voor vrouwenhandel. Maar die hadden helemaal geen bezittingen op de Wallen, beschikten over geen enkele vergunning en waren in heel Nederland actief. De rechtszaak tegen hen diende in Almelo.

Vrouwenhandel
Mensenhandel is strafbaar en moet hard worden aangepakt. Dat gebeurt ook regelmatig. Niet door het stadsbestuur onder leiding van Job Cohen en Lodewijk Asscher zoals partijgenoot De Wolf suggereert, maar door politie en justitie. Dat hebben we uitgebreid in Het Parool kunnen lezen. Het opkopen van een hele stadswijk met gemeenschapsgeld om vrouwenhandel te bestrijden, zoals thans op initiatief van de PvdA gebeurt, schiet zijn doel voorbij. Raamprostitutie is de meest transparante en controleerbare vorm van prostitutie die er bestaat leerden we van ex-Wallenmanager Freek Salm. Als dat verdwijnt wordt het ‘onzichtbaar’ en ‘oncontroleerbaar’ legde Salm uit.

Van Traa
Het gemeentebestuur associeert de Wallen behalve met vrouwenhandel ook met witwassen en maffia. Omdat de bestuurders geen man en paard noemen, worden wallenondernemers en vastgoedbezitters hierop aangekeken en voelen zij zich gecriminaliseerd. Een onafhankelijk onderzoek naar crimineel vastgoed op de Wallen maakt aan alle speculaties een einde. De Wolf vindt zo’n onderzoek onzin want dat had een commissie onder leiding van Maarten van Traa (PvdA) in 1995 al gedaan meende hij. Het eenzijdige Van Traa rapport beschreef echter de situatie op de Wallen begin jaren negentig. De houdbaarheidsdatum ervan is al lang verstreken.

Belangenverstrengeling
Wallenkenner en voormalig PvdA-lid Freek Salm merkte onlangs in het Parooltheater op dat er weinig meer over was van die 16 vermeende criminele organisaties die in het Van Traa rapport werden omschreven als degenen die de dienst zouden uitmaken in het Wallengebied. Desondanks begon de gemeentelijke PvdA in 2007 te verkondigen dat de maffia de baas zou zijn in het wallengebied alsof de tijd 15 jaar heeft stilgestaan. Om de vermeende onderwereld te verjagen ontwikkelde zij haar paradepaardje: het Wallenplan. Nog meer panden moesten naar Stadsgenoot, waar een PvdA’er directeur is en waar miljoenen aan garantstellingen in verband met de aankoop van de Geerts-panden uiteindelijk terecht komen. De directeur van Stadsgenoot staat toevallig hoog op de PvdA-kieslijst in stadsdeel Centrum. Misschien moet de PvdA eens gaan nadenken over een intern onderzoek naar belangenverstrengeling.

Emergo
De vraag of de maffia daadwerkelijk is geïnfiltreerd op de Wallen kan pas worden beantwoord als in 2011 het eindrapport verschijnt van het Emergo-project, een gezamenlijke onderzoek van politie, justitie, gemeente en de belastingdienst op de Wallen. Dat stelde de projectleider van het Wallenplan Pierre van Rossum vorige week tijdens een bijeenkomst van raambordeelhouders. Tegen die tijd is de uitvoerder van het project al aardig gevorderd en is de overheid misschien al begonnen met de in het vooruitzicht gestelde onteigening van panden van ondernemers die niet willen meewerken. Met andere woorden: er worden eerst verstrekkende maatregelen genomen en naderhand wordt gekeken of er daadwerkelijk iets aan de hand was. Waar zagen we nog meer dat jaren later pas bleek dat informatie op grond waarvan gemeentelijke plannen werden doorgedrukt niet klopte? Nu zijn met het Wallenplan andere bedragen gemoeid dan met de Noord-Zuid lijn, maar er tekent zich wel een patroon af binnen de Amsterdamse bestuurscultuur waar bestuurders er niet vies van zijn om onderzoeken in hun voordeel te beïnvloeden.

De baas op de Wallen
En als uit het Emergo-rapport nou blijkt dat het wel meevalt met die onderwereld op de Wallen?”, vroeg een van de exploitanten aan Van Rossum. “Het kan ook erger zijn dan we al dachten”, waarschuwde de projectleider. Het Wallenplan wordt hoe dan ook gerealiseerd, benadrukte Van Rossum. Voor wie er nog aan twijfelt: De macht op de Wallen is in handen van de overheid. Dat was op 31 maart 1996 ook al het geval toen politiewoordvoerder Klaas Wilting op het NOS journaal na een grootscheepse politieactie in het wallengebied riep: “We hebben laten zien wie hier de baas is!

Noot: Het Parool heeft geweigerd dit stuk te plaatsen omdat lezers niet geïnteresseerd zouden zijn in een discussie over de Wallen tussen ondergetekende en de PvdA. Zodoende kreeg PvdA-raadslid De Wolf in de krant het Laatste Woord.

10 gedachten over “De macht op de Wallen

 1. De wallen zijn inderdaad in bezit van de Maffia , de enige echt legale maffia .
  DE REGERING

 2. Marcel, zoals gebruikelijk in jouw “stukjes” heb je wederom de vinger op de zere plek gelegd en duidelijk gemaakt dat net zoals in de uitkomst van het rapport welke door de commissie NZ lijn bekend werd gemaakt.
  Dat het Amsterdamse college beslissingen in het geval van de NZ lijn neemt en genomen heeft die eerder politiek genoemd mogen worden dan onderbouwd op rationele afwegingen en gedegen onderzoek.
  Vandaar dat het PVDA gedeelte van de raad niet aan “zwarte pieten ” uitdelen wil mee doen.
  Met andere woorden de schade ( 3.5 Miljard )is er al en nu moeten wij verder op de ingeslagen weg, ( damage control ) of te wel ons kent ons.
  Wat het wallen gebied en het tot op heden uitgevoerd beleid betreft komen ook hier langzamerhand zaken boven drijven die een gelijk patroon als bij de NZ lijn gevoerde besluitvorming tonen.
  Het zou ook vreemd zijn indien dit niet zo zou zijn, want dat zou inhouden dat het college toch nog iets “goed” kon doen en niet alleen afgaat op kretelogie politiek.
  Overigens vallen alle bestuursleden op dit moment over elkaar heen en is de PVDA verdeeld tot op het bot, echter “beidt uw tijd” ze hebben een ding gemeen “ze zijn allemaal verslaafd aan het pluche en de macht”.
  Een voorbeeld hiervan is onze burgervader Job Cohen, die vrolijk thee drinkend achter de muziek aan loopt maar volgens zichzelf “een amateur aan de zijlijn is”, dus ook als burgermeester ????
  De man die zich (al meerdere malen bewezen), bedient heeft van kretelogie politiek, eerst onterecht beschuldigen dan beleid maken en uitvoeren en als blijkt dat het beleid er naast zat net doen of je neus bloed en op de ingeslagen weg voort gaat.

  ( HELP !!!!! IK WIL PROFFESSIONALS)
  Ga door!!!!!!
  Groet Joop

 3. Een intern onderzoek naar belangenverstrengeling is het laatste wat de PVDA zal doen. Ook niet naar het aantal PVDA-sympatisanten en PVDA-leden onder ambtenaren en topbestuurders van semi-overheidsinstellingen zoals woningbouwverenigingen. Dat zijn er zoveel dat belangenverstrengeling onvermijdelijk is.

  In een stad als Amsterdam is het PVDA-netwerk groot en almachtig. Kijk naar zo’n PVDA-vriend als Paul Hermanides, die had samen een horecabedrijf met Felix Rottenberg (PVDA), is voorzitter van de Koninklijke(!) Horecabond in Amsterdam en heeft dankzij het PVDA-netwerk heel wat horecabedrijven geopend. En niet van die kleintjes hoor! In interviews vindt hij het de gewoonste zaak van de wereld dat hij hotel Arena ver beneden de werkelijke waarde mocht kopen van de gemeente. Terwijl andere ondernemers er niet voor in aanmerking komen of moeten ploeteren om een horecavergunning te bemachtigen krijgt Hermanides die op een presenteerblaadje aangereikt. Van zijn PVDA-vrienden mag hij binnenkort op de Wallen ook iets groots beginnen.

  Het is haast niet voor te stellen maar eens had je PVDA-leden met goede bedoelingen voor de samenleving. Nu zijn er allemaal netwerkers voor in de plaats gekomen en oppervlakkige populisten als Lodewijk Asscher die zich niet interesseren voor feiten en achtergronden zoals u op de Wallen zelf al heeft gemerkt.

  Uit alle macht probeert het netwerk de partij nog in stand te houden en dat lukt niet meer zo goed de laatste tijd. Mede dankzij de gang van zaken rond de Noord-Zuidlijn beginnen Amsterdammers langzamerhand in te zien hoe slecht de stad wordt bestuurd. Het heeft ze ondertussen een boel geld gekost om daar achter te komen.

 4. laat de c.i.a of te wel cohen ascher iping eerst maar het probleem zuid oost de bijlmer maar oplossen

 5. IK WOON AL 33 JAAR OP DE WALLEN DE CRIMINALITEIT DIE DE P.V.D.A DE MENSEN VOORSPIEGELT IN ZO VER DAT HET ER IS SLAAT NERGENS OP OVERAL IN DE STAD GEBEURT ER WEL WAT EN HET MEESTE GEBEURT BUITEN DE WALLEN NOEM MAAR OP DODELIJKE SCHIETPARTIJEN IN DE BIJLMER BEROVINGEN BOS EN LOMMER EN NIET TE VERGETEN OSDORP ALLEMAAL LOCATIES WAAR DE ECHTE CRIMINALITEIT HOOGTIJ VOERT MAAR DAAR WORD NIETS OF HEEL WEINIG AANDACHT AAN GESCHONKEN HET BORDEELBELEID OP DE WALLEN IS HOOG DE ONDERNEMERS ZIJN ALLEN LEGAAL MEDE ZIJ DANK AAN DE BIBOB MAAR DE P.V.D.A. WIL DE WALLEN EEN TWEEDE P.C HOOFDT VAN MAKEN EN DAT LUKT ZE AARDIG 30 PROCENT MINDER TOERISME CAFE,S DICHT COFFEESHOPS DICHT HERPROVILERING VAN HET VERKEER EN GA ZO MAAR DOOR DE BINNENSTAD IS AAN HET DOODBLOEDEN DANKZIJ DE
  C–COHEN
  I–IPING
  A–ASCHER
  DUS BESTUUR VAN AMSTERDAM BEDANKT

 6. Uitgangspunt van PvdA politici is dat mensen dom zijn en dat zij zelf alles beter weten. De PvdA baseert zijn uitgangspunten op eigen gemanipuleerde waarheden. Dat onderzoek naar witwassen op de Wallen kunt u rustig op uw buik schrijven omdat dit de slordigheid en onzorgvuldigheid van het PvdA beleid blootlegt. Dat laten ze niet gebeuren. De echte problemen voor bewoners en ondernemers op de Wallen zijn al tientallen jaren de dealers en verslaafden en de PvdA stond erbij en keek ernaar. Net als bij de Noord Zuid lijn. Misschien moet u overwegen om zelf de politiek in te gaan. Hou er dan wel rekening mee dat PvdA-ers u altijd zullen achtervolgen met uw verleden, ook al bent u vrijgesproken. Hoe omschreef die meneer de Wolf u ook alweer in zijn ingezonden brief in het Parool? “Oud-verdachte in het Holleederproces”? Schande, zulke mensen.

 7. Vrouwenhandel Mensenhandel is strafbaar en dient hard te worden aangepakt.
  Een reactie op de uitlatingen van de heer Bruinoge Burgemeester van Alkmaar in het T.V. programa van Netwerk 12-11-2009.
  De heer Bruinoge heeft zich uitgelaten als zou er gedwongen (prostitutie) mensenhandel plaats vinden in de panden die verhuurd worden op de Achterdam in Alkmaar. (Is dit bewuste stemming makerij !!!!!!!!)
  Hoe is het mogelijk dat een Burgemeester in zijn gemeente gedwongen (prostitutie) mensenhandel kan laten plaats vinden en daar niets aan doet. Het is bijna te walgelijk voor woorden dat de burger vertrouwen moet hebben in zo een Burgemeester die gedwongen vrouwen (prostitutie) mensenhandel toe laat zoals hij zelf verkondigd in het programma Netwerk. Er van uitgaande dat het geen wat de burgemeester publiekelijk stelt zou een ieder verwachten dat hij ingrijpt en de vrouwen die daar in zijn gemeente op de achterdam zich gedwongen in de prostitutie bevinden bevrijd want het staat een burgemeester toch niet dat hij dat toe laat.
  Daar waar de burgemeester zich uitlaat over de gedwongen prostitutie op de Achterdam in de “Sneep” zaak waar de inmiddels beruchte gevluchte Turk Saban B. van verdacht is en veroordeeld, die nota bene door de oplettendheid van de Firma Nool c.s. (en niet door de oplettendheid van de Burgemeester) is aangegeven bij de politie door de Firma Nool c.s.
  Wat dat betreft zou het de Burgemeester sieren als hij zijn tekortkoming voor wat betreft de gedwongen(prostitutie) mensenhandel zou erkennen en de Firma Nool c.s. een oorkonde zou geven wat betreft de goede verzorging en oplettendheid ten behoeve van de vrouwen die op de Achterdam hen werk doen.
  Wat betreft het gesprek van de Burgemeester in Netwerk dat de Bibob Wet tekort schiet is mijn inziens weer een tekortkoming van een waardig Burgemeester. Het verlies van de burgemeester wat hij (zo lijkt het mij in ieder geval) als een persoonlijk verlies ziet als of hij een verwent jochie is dat zijn zin niet heeft gekregen is een Burgemeester niet waardig. De wet is de wet en als de rechtbank zegt dat de Burgemeester de wet niet goed heeft toe gepast en de wet verkeerd heeft toe gepast dan past het een waardig Burgemeester niet om dan de wet de schuld te geven van zijn verlies. Dan zou hij moeten aftreden als een waardig man.
  Met alle mogelijkheden heeft hij publiekelijk geprobeerd een gelegaliseerde business te criminaliseren een huurder als crimineel neer te zetten verhuurders als crimineel te stigmatiseren. Honderdduizenden Euro’s te verknoeien aan advocaten en een incompetent rapport te laten maken door een HIG. Dit alles is gemeenschapgeld wat door de burger van Alkmaar wordt betaald. Deze burgemeester is niet waardig om Burgemeester te zijn het is niet anders dan een persoon die roomser dan de paus zich wil voor doen en niet schuwt om alles wat in zijn vermogen ligt om zijn persoonlijke wensen uit te voeren zelfs al moet hij daar voor misbruik maken van zijn bevoegd heden en van de wet.
  Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten.
  De Joker

 8. Het eigen belang boven het algemeen belang van onze Burgervaders.
  Sinds de BIBOB wet van kracht is,lijkt het wel alsof er een nieuw gat in de markt is ontstaan, voor nieuwe investeerders en Woning Corporaties,die kansen zien om straatjes toe te eigenen van ondernemers met vergunningen. Wat deze groep daar voor nodig heeft, zijn de Banken en onze Burgervaders op het Gemeentehuis . Zoals ik het zie is dat er een nieuwe Crimogene branche is ontstaan en neigt het allemaal naar Corruptie
  Misschien word het eens tijd om onze Burgervaders onder de loep te nemen, wanneer ze weer onzinnige verhaaltjes uitkramen over hard werkende ondernemers.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Corruptie

 9. Uiteraard mag de burgermeester niet zijn eigen belang laten voorgaan voor het algemeen belang bij het afgeven van vergunningen. Hij moet objectief handelen met inachtneming van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en mag zijn bevoegdheden niet gebruiken voor een doel anders dan waarvoor de bevoegdheden in het leven zijn geroepen.
  Er is niet een instantie die hem controleert. Wel kan ingeval van weigering van de vergunning er bezwaar en beroep aangetekend worden en op die manier uiteindelijk door de Rechter bepaald worden
  of een vergunning terecht dan onterecht is geweigerd.
  Meer smaken zijn er niet. Tenzij je iets ontdekt en dat kan bewijzen en dat naar buiten brengt ,dan kan een burgermeester mogelijk tot aftreden gedwongen worden.

Reacties zijn gesloten.