Wallen niet in handen van onderwereld (2)

Is er werkelijk zoveel crimineel vastgoed te vinden op de Wallen? Wallenmanager Freek Salm riep het wel maar kwam nooit met bewijzen. Voor de goed onderbouwde publicatie ‘Crimineel geld 11: De slag om de Wallen’ in Vrij Nederland raadpleegden Harry Lensink en Marian Husken het kadaster en brachten ze het onroerend goed op de Wallen in kaart. In ‘Gemeente Amsterdam grootste op de Wallen’ stellen de journalisten vast dat de 7 partijen uit het gemeentekamp maar liefst 568 kadastrale vermeldingen op de Wallen in handen hebben, tegenover 168 kadastrale vermeldingen van de 13 belangrijkste Wallenondernemers, waaronder Jan Broers, Jan Otten en ik. Als het aan de VVD ligt moeten ondernemers straks hun panden gaan verkopen aan NV Wallen. Met het voorstel het gemeentelijke vastgoedbezit op de Wallen nog groter te maken dan het al is zet de VVD haar liberale gedachtegoed wel erg gemakkelijk opzij. Een merkwaardige koerswijziging van een partij die vroeger juist op de bres sprong voor ondernemers.

Ambtenaar in de fout
In ‘De slag om de Wallen’ komt ook Salm aan het woord. De journalisten vragen hem om één geval van witwassen te noemen in de Wallenbuurt. Het bleef toen een tijdje stil en uiteindelijk noemt Salm een ambtenaar die met zijn modale inkomen voor miljoenen aan vastgoed kocht. Dus niet de Hakkelaar, niet Charles Z., niet U., maar uitgerekend iemand uit de eigen gemeentelijke kring. En al die criminele investeringen dan van honderden miljoenen waarvoor hij 10 jaar geleden aan de bel trok? Met geen woord rept Salm erover in Vrij Nederland. Een herkenbaar beeld doemt op van een PvdA-er die ten behoeve van politieke doeleinden willens en wetens een verkeerde voorstelling van zaken gaf.

‘Koffers met zwart geld’
Om de plannen met het Wallengebied uit te dragen heeft het gemeentebestuur steun gezocht en gevonden bij een paar ‘nette’ ondernemers. Zo is voorzitter Guus Bakker van de ondernemersvereniging Amsterdam City niet te beroerd om op bijeenkomsten schande te spreken over het witwassen op de Wallen. Criminelen zouden met koffers vol zwart geld bij ondernemers aan de deur komen om panden over te nemen, aldus de heer Bakker. Maar als hem wordt gevraagd welke panden en welke personen het betreft, blijft de directeur van de Beurs van Berlage het antwoord schuldig. In de Strategienota ‘Hart van Amsterdam’ van de Gemeente Amsterdam vinden we een verklaring voor de stilte bij Bakker als hem wordt gevraagd man en paard te noemen: ‘Een fenomeen waar moeilijk de vinger achter te krijgen is zijn de hardnekkige geruchten over overnames die deels met zwart of crimineel geld plaatsvinden (witwassen).’ Het gaat dus niet om feiten maar om geruchten en daar is nu eenmaal moeilijk een vinger achter te krijgen, stelt de gemeente.

Onafhankelijk deskundigenonderzoek
Op 27 mei jl. pleitte een meerderheid van de gemeenteraad voor het oprichten van een NV Wallen om in het kader van de criminaliteitsbestrijding de gemeentelijke onroerend portefeuille nog groter te maken. Waarom vindt er niet eerst een gedegen onafhankelijk onderzoek plaats naar het bestaan van crimineel vastgoed op de Wallen? Dit had natuurlijk al lang moeten gebeuren. Wij durven nu al te voorspellen dat uit dit onderzoek zal blijken dat vastgoed, waarvan feitelijk is vastgesteld dat het in criminele handen of van criminaliteit afkomstig is, niet of nauwelijks voorkomt op de Wallen. Een uitkomst die niet welgevallig zal zijn voor de huidige bestuurders, die onder aanvoering van burgemeester Cohen en wethouder Asscher altijd het tegenovergestelde hebben beweerd om draagvlak te creëren voor hun plannen. Gelukkig is deze manipulatie aan het licht gekomen. Zo’n Wet Bibob zou daarom ook moeten gelden voor bestuurders: Wet Bevordering van Integriteitsbeoordelingen van (en niet ‘door’) het Openbaar Bestuur. Want alleen een gemeentebestuur dat zich eerlijk en transparant opstelt, zonder verborgen agenda’s, verdient het vertrouwen van de kiezer.

5 gedachten over “Wallen niet in handen van onderwereld (2)

 1. De laatste tijd was het wat rustig omtrent de plannen van Asscher, Cohen en consorten maar stilletjes aan begint de revolutie met als doel de macht in de Amsterdamse binnenstad te consolideren weer enige dubieuze vorderingen te maken.

  Ondemocratische middelen worden niet meer geschuwd, sterker nog het is meer regel dan uitzondering in postcode gebied 1012. Zonder gêne worden ondernemers en buurtbewoners gecriminaliseerd, onteigend en weggejaagd door een machtsblok binnen de PVDA. Met een precisie waar Joseph Goebbels jaloers op zou zijn wordt het volk stelselmatig gekneed en voorgelogen. Vervolgens zijn het niet marcherende Duitsers die binnenkomen zonder kloppen en bezittingen en belangen van anderen confisceren maar ‘nette’ heren in pakken, gekozen politici met een dubbele agenda..

  Onder een linkse vlag zijn een aantal sluwe wolven aan de macht gekomen die een oude klus verder moeten gaan klaren. Verstopt tussen de linkse niets vermoedende achterban zitten een aantal slimme mannen op cruciale posities die niks maar dan ook helemaal niks met socialisme en democratie van doen hebben, het zijn lieden die slechts hun eigen achterban dienen, een rijke elite, die nog links nog rechts zijn maar wanneer het ze uitkomt in alle partijen hun plek weten te vinden. Enkel en alleen voor hun eigen dubbele agenda..

  Aan de ene kant houden zij hun achterban tevreden door ze niet tegen de haren in te strijken. Zij weten precies wie hun kiezers zijn en wat zij willen. Jan met de pet, allochtonen, uitkeringstrekkers en geitewollensokken types die vaak niet veel verder kijken dan hun eigen portemonnee en kruidentuin. De grote massa van Amsterdam. Het linkse electoraat in Amsterdam ontgaat de machtsstrijd en de werkelijke doelen van hun politieke leiders volkomen. De linkse leiders weten dat hun achterban het niet belangrijk vinden wat er bijvoorbeeld in het postcode gebied 1012 gebeurd, het raakt ze niet in hun portemonnee dus het zal ze een zorg wezen. Hun noden worden gestild en hun leiders kunnen ongestoord een dubieuze agenda afwerken.

  Het linkse electoraat wordt stil gehouden en blij gemaakt volgens een oud Romeins principe van ‘Brood en Spelen’ door ze te faciliteren op velerlei vlakken. Kleine criminaliteit wordt gedoogd en in stand gehouden, overlast wordt amper aangepakt, allerlei vage subsidies worden mee gestrooid, allochtonen worden geknuffeld en amper gecorrigeerd, het is één en al keep them happy. Waarom zou een verstandig mens zich afvragen, waarom zou je je zo tolerant opstellen tegen zoveel misstanden. Het heeft alles met het electoraat te maken en de macht die men daardoor heeft. Het belang om de meerderheid van de stemmen te behouden bij gemeenteraadsverkiezingen is te groot om risico’s te nemen die de achterban onrustig maken. Het stemvolk zou massaal weglopen als de PVDA een stringenter beleid zou voeren.

  Waarom opereren de wolven vanuit links en niet vanuit bijvoorbeeld een VVD positie zou je je kunnen afvragen, dat zou in de casus 1012 toch veel meer voor de hand liggen? Dat is éénvoudig te verklaren. De macht in deze stad ligt al sinds mensenheugenis bij links. Niemand begrijpt toch ook wat de linkse partijen bezield als men hun plannen in postcode gebied 1012 onder ogen krijgt? Het zijn in feite ook helemaal geen linkse gedachtes waar men zich nu mee bezig houdt. Prostitutie, Coffeeshops, het waren juist speerpunten die links met verve verdedigde de afgelopen decennia. En dan nu opeens op een bepaalde plek, heel selectief een groep mensen criminaliseren, je moet maar durven. Maar ja, de macht is eerlijk verkregen bij de verkiezingen dus kan men ongestoord zijn gang gaan.

  De wijze van werken is curieus en dubieus. Neem het multicultureel drama dat met de dag verder escaleert. Veel Amsterdammers die hun hersens nog niet verloren hebben vragen zich steeds vaker hardop af waarom het beleid ten opzichte van allochtonen criminaliteit en geweld zo tolerant is in Amsterdam. De verklaring is simpel maar zal door de ‘linkse’ machtshebber uiteraard ontkent worden. Een enkele oplettende burger zal het echter niet ontgaan zijn en begrijpt de reden van opereren. Wie gaat zijn achterban tegen de haren instrijken en het risico lopen dat hij de volgende verkiezingen verliest en zijn veel belangrijkere projecten in bijvoorbeeld 1012 op de tocht komen te staan? Niemand. Dus schenkt men thee, thee en nog eens thee om de boel op zn Cohens ‘bij mekaar te houden’ en weer in slaap te sussen. Pappen en nathouden om vooral de achterban niet op ander stemgedrag te brengen. En dat lukt tot op heden aardig. Serieuze simpele oplossingen zie je bijna nooit. Zie bijvoorbeeld, heel actueel vandaag, het probleem met de taxi’s in Amsterdam. Of neem het geval in Amsterdam Zuid Oost waar Cohen de wijk ingaat om uitleg te geven over invallen in flats vol criminelen. Dit wordt enkel en alleen gedaan om het linkse electoraat vast te houden en verder aan zich te binden.

  Het is werkelijk onbegrijpelijk wat zich in Amsterdam afspeelt. Het moge wel duidelijk zijn, binnen de PVDA wordt een duidelijk twee sporen beleid gevoerd. Eén om de achterban blij te houden en één om de portemonnee van een kleine groep mensen vet te mesten te koste van anderen. Een rooftocht van linkse elite die gestopt moet worden..

 2. @ Linkseraad

  Onlangs had ik een lang gesprek met twee ervaren politiemensen uit het wallengebied. Zij onderschreven de uitlatingen van Cohen en Asscher over criminaliteit en onderwereld op de wallen bepaald niet. De wallen zijn al jaren een oceaan van rust vergeleken met bijvoorbeeld het Leidseplein zei een van hen. ‘Daar roepen collega’s constant door de mobilofoon om bijstand, zo’n puinhoop is het daar’. Maar daar horen we de PvdA burgemeester en PvdA wethouder nooit over in de media. Tot afgelopen weekend toen een taxichauffeur op het Leidseplein een klant om het leven bracht.

 3. Een aanklacht voor smaad en laster zou toch een goede kans moeten hebben. Hier wordt een hele groep, namelijk het Wallengebied, weggezet als crimineel zonder dat tegen dat gebied als geheel enig bewijs geleverd is. Ik ben geen advocaat, verre van dat, maar wanneer zo stelselmatig een gebied gecriminaliseerd wordt door de overheid mag je toch wel spreken van overheidsterreur..

Reacties zijn gesloten.