Geen witwassen bij koop Sukasari

In de serie updates over Project 1012 werd afgelopen woensdag in Het Parool de situatie in de Damstraat, Oude Doelenstraat en Oude Hoogstraat beschreven. Daarin komt boekenhandelaar Sander Kok aan het woord, pleitbezorger van de gemeenteplannen en tevens de bron van allerlei spookverhalen over witwassen met vastgoed in zijn straat. Ik noem het spookverhalen omdat Kok in zulke uitlatingen nooit man en paard noemt.

‘Vijf miljoen euro’
In het artikel ‘Weg met de pizza’s en de Argentijnse steak’ probeert Het Parool een voorbeeld te geven van zo’n dubieuze vastgoeddeal: ‘Twee jaar geleden nog werd Indonesisch restaurant Sukasari, Damstraat 26-28, overgenomen door een partij die het verhuurde aan uitbaters van een Argentijns restaurant en een pizzeria. De panden gingen volgens het kadaster voor meer dan vijf miljoen euro over in andere handen. De NV Zeedijk, die het wilde kopen, kon daar niet tegenop.’

Van witwassen geen sprake
Zoals het hier is beschreven klinkt deze transactie inderdaad niet erg koosjer. Met de aanduiding ‘volgens het kadaster’ wil de krant maar zeggen dat het over betrouwbare informatie beschikt. Ik heb het kadaster zelf maar eens geraadpleegd en wat blijkt: de panden Damstraat 26 en 28 zijn op 13 januari 2010, samen met Steenhouwerssteeg 3 en 5, verkocht voor in totaal € 2.755.000. Dus geen ‘vijf miljoen euro’ zoals Het Parool beweert. En het ging bij die transactie niet om twee maar om vier (!) panden. Van witwassen is ook geen sprake want de kopers hebben de transactie keurig gefinancierd met een hypotheek van Nationale Nederlanden. Dat had Het Parool eenvoudig kunnen vaststellen bij het kadaster maar kennelijk vaart de krant nog steeds blind op informatie die zij van de gemeente krijgt aangereikt.

‘Er zijn ondernemers die klem zitten’
Ik wil nog even terugkomen op de klaagzang van Sander Kok in het Paroolartikel over de Damstraat, Oude Doelenstraat en Oude Hoogstraat. Deze Kok is namelijk een bron waar Lodewijk Asscher graag aan refereert. Begin 2009 klaagde Asscher in Vrij Nederland over zogenaamde misstanden bij vastgoedtransacties in de rosse buurt. In het artikel ‘Wij zijn al snel de boeman’ verwees de wethouder naar grote problemen van boekhandelaar Kok: ‘Er zijn ondernemers die klem zitten. Bijvoorbeeld in de Oude Hoogstraat. Daar is een boekhandel. De panden van al zijn buren worden opgekocht voor ongelofelijk hoge prijzen. Ik heb geen harde bewijzen van die panden met crimineel geld worden gekocht. Maar als zoiets gebeurt, verziekt dat wel het klimaat voor de gewone ondernemer.’ Aldus Asscher.

Gemeente verziekt zélf ondernemersklimaat op Wallen
Dat is natuurlijk de wereld op zijn kop. Het is de gemeente zélf die het ondernemersklimaat op de Wallen verziekt door samen met NV Stadsgoed en andere partners ‘voor ongelofelijk hoge prijzen’ panden op te kopen. Een collega-wallenondernemer heeft destijds, vlak na deze uitlating van Asscher in Vrij Nederland, bij het kadaster de transacties in de naaste omgeving van de boekhandel van Kok in de afgelopen 5 jaar nageplozen. Laat ik het voorzichtig uitdrukken: de bewering van Asscher dat ‘de panden van al zijn buren worden opgekocht voor ongelofelijk hoge prijzen’, bleek niet op waarheid te berusten. De publieke opinie over het 1012-gebied wordt al jaren vanuit de gemeente gestuurd en gemanipuleerd met valse suggesties. Waarom toch? 

Noot: hoewel mijn ingezonden brief van 13 februari 2012 schuldbewust in de krant is gepubliceerd als rectificatie, maakt Het Parool op haar website de lezer nog steeds wijs dat de betreffende panden ‘volgens het kadaster voor meer dan vijf miljoen euro’ zijn overgegaan in andere handen, waar NV Zeedijk zogenaamd niet tegenop kon. Zie: http://www.parool.nl/parool/nl/9244/DE-SLAG-OM-DE-BINNENSTAD/article/detail/3169203/2012/02/09/Weg-met-de-pizza-s-en-de-Argentijnse-steaks.dhtml