Fred Teeven getuigt (2)

Op 27 maart 2006 zijn de getuigen A, B en C op dezelfde dag maar ‘niet in elkaars aanwezigheid’ gehoord door de rechter-commissaris. Dat beweerde Officier van Justitie Koos Plooij onlangs in een samenvatting van het verhoor van drie anonieme bedreigde getuigen in het Kolbak-onderzoek. Twee rechercheurs hadden afzonderlijk vervoer geregeld voor de getuigen, waaronder Thomas van der Bijl. De rechter-commissaris keurde de anonieme status van de getuigen nog dezelfde dag goed, ondanks bezwaren van de verdediging. Het Openbaar Ministerie kon tevreden zijn.

Artemis
De dag na zijn getuigenis was Thomas al vroeg uit de veren om met zijn Fiat Ducato twee partijen hasj op te halen. Vlak nadat hij het busje voor de loods van zijn bedrijf had geparkeerd werd Van der Bijl gearresteerd in de Artemis-zaak. Ook op andere plaatsen vonden arrestaties en doorzoekingen plaats. In totaal werd ruim 30.000 kilo hasj in beslag genomen met een straatwaarde van 100 miljoen euro.

Geen contact meer
Fred Teeven verklaarde bij het gerechtshof dat hij geen contact meer heeft gehad met Van der Bijl nadat deze in verzekering was gesteld. Alleen met zijn advocaat. Een gesprekje met collega-officier Van IJzendoorn was voldoende geweest om de voorlopige hechtenis van Van der Bijl op te heffen. Kort na zijn vrijlating maakte Thomas op 18 april 2006 samen met getuige C afspraken met twee rechercheurs over een nieuw getuigenverhoor bij de rechter-commissaris. Twee dagen later werd Van der Bijl om het leven gebracht in café De Hallen.

Bedreigde getuigen in de media
Nadat het Openbaar Ministerie in februari 2006 drie anonieme bedreigde getuigen had aangekondigd, circuleerden in de media al snel namen. Mijn advocaat Jan-Hein Kuijpers speculeerde in het Nederlands Dagblad van 25 april 2006 dat de net vermoordde Van der Bijl wel eens een van de bedreigde getuigen geweest kon zijn. Dit werd hem bij de eerste Pro Forma zitting op 11 mei 2006 zeer kwalijk genomen door de Officieren van Justitie Teeven en Plooij. Die vonden dat de drie bedreigde getuigen ook van toepassing waren in mijn zaak en brachten mij daardoor in verband met zeer ernstige delicten. Een ‘bedreigde’ status wordt immers niet zomaar verleend. Het Parool beweerde later dat een van de anonieme bedreigde getuigen mij had beschuldigd van moord. Een onjuiste en zeer kwalijke suggestie van de Amsterdamse krant, die toch al niet uitblonk in zorgvuldige berichtgeving over het onderzoek.

Verdwenen losgeld
Bij het hof verklaarde Teeven dat een nieuw onderzoek was gestart naar het verdwenen losgeld van de Heineken-ontvoering. Als jonge FIOD-rechercheur maakte Teeven in 1984 deel uit van het onderzoeksteam dat eerder naar het losgeld heeft gezocht. Een deel daarvan was niet teruggevonden en is nog steeds zoek. Teeven is destijds nog bij grenswisselkantoren langs geweest om na te gaan of daar losgeld was omgewisseld, zo verklaarde hij op 23 maart jl.

‘Is die boom met die M dan gevonden?’
In een van zijn laatste verklaringen beweerde Van der Bijl dat hij in een bos in of bij Parijs ‘bij een boom met de letter M’ het restant van het losgeld had opgegraven. Teeven deed voorkomen alsof de zaak daarmee was opgelost, waarop de voorzitter van het hof droog opmerkte: “O ja? Is die boom met die M dan gevonden?” Met deze retorische vraag van mr. Chorus stond Teeven weer met beide benen op de grond.

‘Je kon er tactisch niks mee’
Bij lastige vragen haperde het geheugen van Teeven nogal eens. Dan antwoordde hij: “Dat zou ik moeten nakijken. Ik weet dat niet uit mijn hoofd” of “Dat weet ik echt niet meer. U vraagt mij naar dingen van jaren geleden,” en kwam daar gemakkelijk mee weg.

De oud-Officier deed zijn uiterste best de verklaringen die Thomas had afgelegd in het Van der Valk hotel langs de A4 te bagatelliseren: “De verklaringen van 26 januari 2005 en 14 maart 2005 waren operationeel niet bruikbaar. Je kon er tactisch niks mee. Daarom is geen nader onderzoek gedaan naar de uitlatingen van Van der Bijl. (…) Ik weet niet meer of ik nog heb meegemaakt dat de verklaringen aan het dossier zijn toegevoegd. Volgens mij was ik toen al weg bij het Landelijk Parket.”

Teeven verklaarde op de hoogte te zijn geweest dat de gesprekken met Van der Bijl werden opgenomen. Maar wist Van der Bijl dat ook, wilden de advocaten van Holleeder weten. Teeven sloot het niet uit.

Mijn vragen aan Teeven
Aan het einde van die gedenkwaardige zitting van 23 maart 2009, toen meeste journalisten al waren vertrokken, mocht ík zelf vragen stellen aan Teeven.

V: U heeft eerder vandaag verklaard dat u wist dat uw gesprekken met Van der Bijl werden opgenomen. Wist u dit vooraf of achteraf?
A: Ik weet niet meer wanneer ik hiervan in kennis ben gesteld.

V: Wie nam het initiatief om de gesprekken met Thomas op te nemen?

A: Dat weet ik niet meer. Ik neem aan dat de Nationale Recherche in dit geval het initiatief heeft genomen.

V: Heeft u de opnamen nadien nog beluisterd?

A: Nee.

V: Ik heb diverse verslagen van getuigenverhoren gelezen waar aan het begin keurig staat vermeld dat het verhoor werd opgenomen. Waarom is in het proces-verbaal van bevindingen van de gesprekken met Van der Bijl geen melding gemaakt van de opnamen?

A: Soms worden gesprekken opgenomen en soms niet.

V: Dat is geen antwoord op mijn vraag.

A: Er was geen vast beleid om verhoren wel of niet op te nemen.

De jongste raadsheer mw. mr. Van Woensel was het ook opgevallen dat Teeven ontwijkende antwoorden gaf op mijn vraag en sommeerde: “Meneer Teeven, wilt u nu alstublieft antwoord geven op de vraag!” Blijkbaar was zij ook nieuwsgierig waarom de opnamen buiten het proces-verbaal zijn gehouden. Duidelijk geïrriteerd door de bijval van het hof gaf Teeven toe dat dit slordig was geweest. Het had natuurlijk in het proces-verbaal vermeld moeten worden. Ik ging verder met mijn vragen.

V: Wanneer heeft u voor het eerst kennis genomen van de processen-verbaal van de verhoren van Van der Bijl?
A: Dat weet ik niet meer precies.

V: Aangezien u zelf heeft deelgenomen aan de verhoren neem ik aan dat u nieuwsgierig was naar de schriftelijke uitwerking. Of het overeenstemde met hetgeen is gezegd. Kon u zich volledig conformeren met de inhoud of heeft u onjuistheden bemerkt?
A: In grote lijnen klopte het. Ik heb er geen onjuistheden in kunnen ontdekken.

V: Op het moment dat de verklaringen aan het dossier zijn toegevoegd, werden ze toen ‘operationeel’?
A: Ja, dat klopt.

V: U heeft vandaag gezegd dat u niet meer wist of de processen-verbaal met de verklaringen van Van der Bijl zijn ingebracht toen u nog als zaaks-Officier betrokken was. Ik wil graag uw geheugen even opfrissen. De verklaringen zijn in juli 2006 aan het Kolbak-dossier toegevoegd. Als Officier van Justitie heeft u op 18 juli 2006 tijdens de tweede pro-formazitting zelf de volgende passage voorgedragen. Ik citeer nu uit uw eigen toelichting: ‘Over Marcel Kaatee verklaarde hij (Van der Bijl) spontaan dat die -naast anderen- van alle financiële zaken van Holleeder afweet.’ Inmiddels zijn de gesprekken met Van der Bijl letterlijk uitgewerkt en blijkt dat hij in werkelijkheid niet eens op mijn naam kon komen. Die wordt hem in de mond gelegd door een verbalisant. Als deze vervolgens zegt: ‘Maar die Marcel die weet wel van de hoed en de rand want die zit natuurlijk euh…’, antwoordt Thomas: ‘Nee, niet van de criminele euh…, dat weet ie niet.’ Waarom is deze essentiële toevoeging weggelaten in het proces-verbaal?
A: Geen idee. De gesprekken waren toen nog niet letterlijk uitgewerkt.

V: Maar u heeft er zelf bij gezeten. U was niet geïnteresseerd waarom Van der Bijl verklaarde dat ik niet op de hoogte ben van criminele zaken. In plaats daarvan begint u Thomas vragen te stellen over Herman Schipper.

Teeven kon zijn merkwaardige bijdrage aan het verhoor van Van der Bijl niet verklaren.

3 gedachten over “Fred Teeven getuigt (2)

  1. Deze voormalige OvJ is een ras opportunist. Na eerder voor Leefbaar Nederland in de 2e Kamer te hebben gezeten ( Nadat Pim Fortuyn Leefbaar NL had verlaten en de Lijst Fortuyn had opgestart, werd de heer Teeven als lijsttrekker van Leefbaar NL verkozen in het parlement).

    Als gevolg van interne strijd binnen de LPF kwamen er echter al na 14 maanden nieuwe verkiezingen en verdween Leefbaar Nederland roemloos uit de Kamer en pakte de heer Teeven zijn oude beroep bij het O.M. weer op. Echter de politiek bleef lonken en in 2007 werd hij wederom verkozen in de 2e Kamer nu voor de VVD. Dat had overigens nog wel wat voeten in de aarde, het voormalig hoofd van de A.I.V.D. en de A.F.M. Docters van Leeuwen trok zich terug van de kandidatenlijst van de VVD, omdat hij meende dat de heer Teeven veel te hoog op de lijst was geplaatst, ook kon hij zich niet vinden in de populistische werkwijze van de voormalige OvJ.

    In de VVD brak vervolgens de stammenstrijd tussen Verdonk en Rutte uit, waarin de heer Teeven in eerste instantie voor de koers Verdonk opteerde, maar na het machtswoord van Rutte ijlings eieren voor zijn geld koos.

    Men krijgt dan toch het beeld van iemand, die koste wat kost zijn politieke carrière wil voortzetten. Het gaat wellicht te ver om te veronderstellen dat de heer Teeven het Holleederproces aangegrepen heeft om zich weer politiek te profileren, maar als je dan de heer Teeven, in hemdsmouwen, in het journaal bezig ziet in een kelderruimte op zoek naar 2 ingemetselde lijken in een parkeergarage ga je toch anders denken.

  2. Hoi Marcel, Ik had begrepen van de andere Marcel dat het moeilijk was om je te bereiken. Nu kan ik eindelijk met jouw blog je een hart onder de riem te steken. Ik woon alweer zo’n 3 jaar in het buitenland en ben nu voor een aantal maanden in Nederland. Ik heb altijd geloofd in je onschuld. Ze lullen maar wat. Ik wens je veel sterkte toe.
    Errol

Reacties zijn gesloten.